TMX (HNX): Thương mại Xi măng

26/01/2022

11.10

-0.20 (-1.77%)

K.L: 1,100

KLCP lưu hành: 25,350,000

KL TB 20 phiên: 1,535

EPS cơ bản (1000đ): 1.322

P/B: 1.72

P/E: 8.40Opening soon!