TMT (HOSE): Ô tô TMT

18/01/2022

16.70

-0.30 (-1.76%)

K.L: 990

KLCP lưu hành: 25,500,000

KL TB 20 phiên: 42,740

EPS cơ bản (1000đ): 0.231

P/B: 1.59

P/E: 72.40Opening soon!