TLG (HOSE): Tập đoàn Thiên Long

26/01/2022

40.65

0.15 (0.37%)

K.L: 730

KLCP lưu hành: 19,551,423

KL TB 20 phiên: 192,520

EPS cơ bản (1000đ): 4.483

P/B: 1.44

P/E: 9.07Opening soon!