TLD (HOSE): ĐT XD và PT Đô thị Thăng Long

21/01/2022

10.45

0.15 (1.46%)

K.L: 41,650

KLCP lưu hành: 6,000,000

KL TB 20 phiên: 522,505

EPS cơ bản (1000đ): 0.521

P/B: 0.63

P/E: 20.04Opening soon!