TKU (HNX): Công nghiệp Tung Kuang

18/01/2022

27.90

-0.60 (-2.11%)

K.L: 1,200

KLCP lưu hành: 37,287,680

KL TB 20 phiên: 1,779

EPS cơ bản (1000đ): 2.525

P/B: 2.47

P/E: 11.05Opening soon!