TJC (HNX): TRANSCO

18/01/2022

15.60

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 12,535,737

KL TB 20 phiên: 2,671

EPS cơ bản (1000đ): 0.348

P/B: 0.97

P/E: 44.89Opening soon!