TIX (HOSE): TANIMEX

21/01/2022

34.05

0.35 (1.04%)

K.L: 470

KLCP lưu hành: 15,000,000

KL TB 20 phiên: 2,300

EPS cơ bản (1000đ): 3.810

P/B: 1.98

P/E: 8.94Opening soon!