TIP (HOSE): PT KCN Tín Nghĩa

26/01/2022

61.50

-3.50 (-5.38%)

K.L: 32,650

KLCP lưu hành: 236,579,900

KL TB 20 phiên: 188,300

EPS cơ bản (1000đ): 6.077

P/B: 5.91

P/E: 10.12Opening soon!