TIG (HNX): Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

21/01/2022

22.90

0.10 (0.44%)

K.L: 343,500

KLCP lưu hành: 3,000,000

KL TB 20 phiên: 858,834

EPS cơ bản (1000đ): 0.947

P/B: 1.61

P/E: 24.18Opening soon!