THD (HNX): Công ty Thaiholdings

18/01/2022

208.80

-23.10 (-9.96%)

K.L: 235,700

KLCP lưu hành: 90,915,304

KL TB 20 phiên: 534,481

EPS cơ bản (1000đ): 10.779

P/B: 17.88

P/E: 19.37Opening soon!