TGG (HOSE): Đầu tư và XD Trường Giang

21/01/2022

12.00

0.75 (6.67%)

K.L: 14,110

KLCP lưu hành: 3,297,790

KL TB 20 phiên: 706,240

EPS cơ bản (1000đ): -0.178

P/B: 1.27

P/E: -67.60Opening soon!