TFC (HNX): Trang Corp.

18/01/2022

9.60

-0.80 (-7.69%)

K.L: 10,800

KLCP lưu hành: 24,569,052

KL TB 20 phiên: 4,295

EPS cơ bản (1000đ): 1.251

P/B: 0.66

P/E: 7.67Opening soon!