TEG (HOSE): TECGROUP

18/01/2022

14.00

0.15 (1.08%)

K.L: 24,540

KLCP lưu hành: 21,611,185

KL TB 20 phiên: 279,055

EPS cơ bản (1000đ): 0.083

P/B: 0.89

P/E: 169.07Opening soon!