TDP (HOSE): Công ty Thuận Đức

18/01/2022

24.40

0.55 (2.31%)

K.L: 730

KLCP lưu hành: 53,900,000

KL TB 20 phiên: 52,915

EPS cơ bản (1000đ): 1.670

P/B: 5.64

P/E: 14.61Opening soon!