TDN (HNX): Than Đèo Nai

18/01/2022

12.90

-0.30 (-2.27%)

K.L: 88,800

KLCP lưu hành: 11,424,570

KL TB 20 phiên: 113,783

EPS cơ bản (1000đ): 1.467

P/B: 1.07

P/E: 8.79Opening soon!