TDG (HOSE): Dầu khí Thái Dương

18/01/2022

11.50

-0.10 (-0.86%)

K.L: 58,180

KLCP lưu hành: 16,829,994

KL TB 20 phiên: 1,010,690

EPS cơ bản (1000đ): 0.218

P/B: 0.88

P/E: 52.70Opening soon!