TCM (HOSE): Dệt may Thành Công

21/01/2022

63.00

-1.80 (-2.78%)

K.L: 30,000

KLCP lưu hành: 29,439,097

KL TB 20 phiên: 530,590

EPS cơ bản (1000đ): 4.890

P/B: 4.63

P/E: 12.88Opening soon!