TCB (HOSE): Techcombank

15/10/2021

52.60

0.10 (0.19%)

K.L: 1,195,040

KLCP lưu hành: 8,230,000

KL TB 20 phiên: 17,512,490

EPS cơ bản (1000đ): 4.074

P/B: 4.61

P/E: 12.91Opening soon!