TCB (HOSE): Techcombank

20/04/2021

41.15

-0.45 (-1.08%)

K.L: 1,122,500

KLCP lưu hành: 3,500,351,834

KL TB 20 phiên: 10,709,165

EPS cơ bản (1000đ): 3.521

P/B: 1.95

P/E: 11.69Opening soon!