TBC (HOSE): Thủy điện Thác Bà

18/01/2022

31.30

-0.05 (-0.16%)

K.L: 170

KLCP lưu hành: 30,158,436

KL TB 20 phiên: 19,720

EPS cơ bản (1000đ): 3.655

P/B: 1.50

P/E: 8.56Opening soon!