TAR (HNX): Nông nghiệp CN cao Trung An

26/01/2022

33.00

0.50 (1.54%)

K.L: 251,500

KLCP lưu hành: 38,812,500

KL TB 20 phiên: 142,846

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 2.70

P/E: -Opening soon!