SZB (HNX): Sonadezi Long Bình

18/01/2022

41.40

-1.30 (-3.04%)

K.L: 31,800

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 23,481

EPS cơ bản (1000đ): 3.854

P/B: 3.23

P/E: 10.74Opening soon!