SVT (HOSE): Công nghệ SG Viễn Đông

18/01/2022

16.80

-0.30 (-1.75%)

K.L: 9,540

KLCP lưu hành: 1,416,700

KL TB 20 phiên: 2,690

EPS cơ bản (1000đ): 3.087

P/B: 0.93

P/E: 5.44Opening soon!