SVN (HNX): Tập đoàn Vexilla Việt Nam

21/01/2022

7.30

0.60 (8.96%)

K.L: 116,000

KLCP lưu hành: 1,613,690

KL TB 20 phiên: 34,850

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.73

P/E: -Opening soon!