STP (HNX): CN Thương Mại Sông Đà

18/01/2022

10.00

0.00 (0.00%)

K.L: 2,500

KLCP lưu hành: 21,000,000

KL TB 20 phiên: 7,982

EPS cơ bản (1000đ): 0.920

P/B: 0.95

P/E: 10.87Opening soon!