STK (HOSE): Sợi Thế Kỷ

26/01/2022

51.00

-0.30 (-0.58%)

K.L: 1,410

KLCP lưu hành: 14,820,663

KL TB 20 phiên: 57,425

EPS cơ bản (1000đ): 2.362

P/B: 6.99

P/E: 21.59Opening soon!