STG (HOSE): Kho Vận Miền Nam

21/01/2022

29.20

-1.20 (-3.95%)

K.L: 340

KLCP lưu hành: 12,900,000

KL TB 20 phiên: 139,405

EPS cơ bản (1000đ): 1.645

P/B: 2.56

P/E: 17.75Opening soon!