STC (HNX): Sách & TB TH TP.HCM

21/01/2022

23.10

1.40 (6.45%)

K.L: 400

KLCP lưu hành: 2,380,000

KL TB 20 phiên: 1,428

EPS cơ bản (1000đ): 3.350

P/B: 2.29

P/E: 6.90Opening soon!