STB (HOSE): Sacombank

20/04/2021

22.50

-0.40 (-1.75%)

K.L: 2,974,490

KLCP lưu hành: 1,803,653,413

KL TB 20 phiên: 32,364,010

EPS cơ bản (1000đ): 1.487

P/B: 1.40

P/E: 15.13Opening soon!