STB (HOSE): Sacombank

27/05/2022

22.25

-0.15 (-0.67%)

K.L: 1,504,030

KLCP lưu hành: 15,863,133

KL TB 20 phiên: 25,218,200

EPS cơ bản (1000đ): 1.495

P/B: 2.50

P/E: 14.88Opening soon!