SSM (HNX): Kết cấu Thép VNECO

21/01/2022

7.30

0.60 (8.96%)

K.L: 2,200

KLCP lưu hành: 8,022,063

KL TB 20 phiên: 1,079

EPS cơ bản (1000đ): 1.100

P/B: 0.40

P/E: 6.64Opening soon!