SSI (HOSE): Chứng khoán SSI

21/01/2022

44.55

-1.15 (-2.52%)

K.L: 852,790

KLCP lưu hành: 10,775,200

KL TB 20 phiên: 16,189,195

EPS cơ bản (1000đ): 2.777

P/B: -

P/E: 16.04Opening soon!