SRC (HOSE): Cao su Sao Vàng

26/01/2022

18.00

null (null%)

K.L: 220

KLCP lưu hành: 25,720,902

KL TB 20 phiên: 16,340

EPS cơ bản (1000đ): 2.737

P/B: 1.64

P/E: 6.58Opening soon!