SPM (HOSE): S.P.M CORP

18/01/2022

17.70

-1.30 (-6.84%)

K.L: 1,210

KLCP lưu hành: 3,200,000

KL TB 20 phiên: 10,950

EPS cơ bản (1000đ): 0.584

P/B: -

P/E: 30.28Opening soon!