SLS (HNX): Mía đường Sơn La

18/01/2022

158.00

-1.10 (-0.69%)

K.L: 3,700

KLCP lưu hành: 10,530,000

KL TB 20 phiên: 23,849

EPS cơ bản (1000đ): 14.878

P/B: 7.33

P/E: 10.62Opening soon!