SKG (HOSE): Tàu Cao tốc Superdong

26/01/2022

17.00

0.10 (0.59%)

K.L: 16,000

KLCP lưu hành: 1,914,900

KL TB 20 phiên: 353,685

EPS cơ bản (1000đ): 0.349

P/B: 1.50

P/E: 48.75Opening soon!