SJS (HOSE): SUDICO

18/01/2022

85.20

-6.30 (-6.89%)

K.L: 9,040

KLCP lưu hành: 9,729,930

KL TB 20 phiên: 116,000

EPS cơ bản (1000đ): 0.448

P/B: 9.56

P/E: 190.13Opening soon!