SJE (HNX): Sông Đà 11

21/01/2022

26.60

-0.70 (-2.56%)

K.L: 2,500

KLCP lưu hành: 4,385,000

KL TB 20 phiên: 9,429

EPS cơ bản (1000đ): 1.614

P/B: 1.76

P/E: 16.48Opening soon!