SJ1 (HNX): Nông nghiệp Hùng Hậu

26/01/2022

15.20

0.10 (0.66%)

K.L: 3,800

KLCP lưu hành: 20,352,836

KL TB 20 phiên: 468

EPS cơ bản (1000đ): 0.740

P/B: 1.79

P/E: 20.55Opening soon!