SII (HOSE): Hạ tầng Nước Sài Gòn

18/01/2022

16.30

-1.20 (-6.86%)

K.L: 120

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 745

EPS cơ bản (1000đ): -1.746

P/B: 1.59

P/E: -9.34Opening soon!