SHS (HNX): Chứng khoán SG - HN

18/01/2022

39.40

-3.40 (-7.94%)

K.L: 7,247,600

KLCP lưu hành: 449,537,112

KL TB 20 phiên: 7,936,907

EPS cơ bản (1000đ): 4.721

P/B: 3.45

P/E: 8.35Opening soon!