SHP (HOSE): Thủy điện Miền Nam

18/01/2022

27.10

-0.20 (-0.73%)

K.L: 480

KLCP lưu hành: 79,200,000

KL TB 20 phiên: 5,590

EPS cơ bản (1000đ): 0.692

P/B: 2.63

P/E: 39.16Opening soon!