SHE (HNX): PT Năng Lượng Sơn Hà

18/01/2022

14.60

-0.40 (-2.67%)

K.L: 3,800

KLCP lưu hành: 22,216,520

KL TB 20 phiên: 6,110

EPS cơ bản (1000đ): 3.211

P/B: 1.09

P/E: 4.55



Opening soon!