SHA (HOSE): Sơn Hà Sài Gòn

26/01/2022

7.35

-0.07 (-0.94%)

K.L: 3,750

KLCP lưu hành: 64,522,104

KL TB 20 phiên: 92,800

EPS cơ bản (1000đ): 0.818

P/B: 0.46

P/E: 8.99Opening soon!