SGT (HOSE): Sài Gòn Telecom

26/01/2022

27.90

-2.00 (-6.69%)

K.L: 14,790

KLCP lưu hành: 100,000,000

KL TB 20 phiên: 418,850

EPS cơ bản (1000đ): 0.294

P/B: 1.25

P/E: 94.88Opening soon!