SGH (HNX): Khách sạn Sài Gòn

26/01/2022

54.00

-1.00 (-1.82%)

K.L: 300

KLCP lưu hành: 27,000,000

KL TB 20 phiên: 509

EPS cơ bản (1000đ): 0.141

P/B: -

P/E: 383.83Opening soon!