SFN (HNX): Dệt lưới Sài Gòn

21/01/2022

26.70

0.60 (2.30%)

K.L: 3,100

KLCP lưu hành: 31,853,976

KL TB 20 phiên: 38,005

EPS cơ bản (1000đ): 5.614

P/B: 2.22

P/E: 4.76Opening soon!