SFI (HOSE): Vận tải SAFI

21/01/2022

64.10

-0.90 (-1.38%)

K.L: 2,620

KLCP lưu hành: 6,101,493

KL TB 20 phiên: 46,250

EPS cơ bản (1000đ): 6.851

P/B: -

P/E: 9.36Opening soon!