SFC (HOSE): Nhiên liệu Sài Gòn

18/01/2022

23.95

0.00 (0.00%)

K.L: 110

KLCP lưu hành: 14,420,000

KL TB 20 phiên: 1,095

EPS cơ bản (1000đ): 2.104

P/B: 1.76

P/E: 11.38Opening soon!