SED (HNX): Phát triển GD Phương Nam

21/01/2022

23.90

-0.20 (-0.83%)

K.L: 4,500

KLCP lưu hành: 216,278,461

KL TB 20 phiên: 8,261

EPS cơ bản (1000đ): 4.203

P/B: 2.35

P/E: 5.69Opening soon!