SDT (HNX): Sông Đà 10

18/01/2022

7.70

-0.70 (-8.33%)

K.L: 211,600

KLCP lưu hành: 308,000,000

KL TB 20 phiên: 49,021

EPS cơ bản (1000đ): 0.443

P/B: 0.65

P/E: 17.38Opening soon!