SDN (HNX): Sơn Đồng Nai

18/01/2022

44.80

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 15,085,305

KL TB 20 phiên: 1,186

EPS cơ bản (1000đ): 7.529

P/B: 1.25

P/E: 5.95Opening soon!